Stäng

Simrishamn

Trädgård till Lillevångshemmet. Adress Museigatan 8, Simrishamn. Byggnadsår 1997. Landskapsarkitekter Mellanrum Landskapsarkitekter genom Christer Göransson. Beställare HSB Östra Skåne. Markentreprenör Skanska Väg- och Anläggning.

Den sexkantiga formen, som finns såväl i det lilla som i det stora, skapar en formmässig samstämmighet och harmoni på platsen. Gång med hexagonala plattor. Plattor med avvikande färg visar vägen. Markbetongbeläggningen avslutas mot de angränsande planteringsytorna med en kantfris av smalt rektangulära plattor.

 

STRAMA HEXAGONER

Det geometriska formspråket från 1950-talet anger tonen för trädgården. Med ett mönster av hexagoner formas rabatter, sittplatser och gångstråk. Minsta enhet i strukturen består av den ljusgrå, sexkantiga betongplattan, vars strama form ger kontrast åt den ymniga växtligheten.

Trädgården till Lillevångshemmets äldreboende i Simrishamn har fått en mycket karaktärsfull utformning. Syftet var att åstadkomma en lättframkomlig men också omväxlande yta med mycket fägring. Med den sexkantiga betongplattan som bas, skapades ett intrikat gångsystem med en jämn ytstruktur och få anpassade kanter. Bredden på gångstråket blev 179,8 cm. Måttet gav god framkomlighet åt rollatorer och rullstolar för de äldre samtidigt som det bidrog till en varierad och intim miljö.

Trädgården stod färdig 1997 och har nu en fin och tät grönska med blommande rosenapel, perennrabatter och tättklippta häckar av liguster. En av de sexkantiga planteringarna har en upphöjd bädd för att de boende lättare ska kunna känna växtlighetens dofter. En sexkantig damm ingår också. Anläggningen har även anpassats efter äldre människors behov av balans mellan sol och skugga.

Gångstråket stryker utmed de sexkantiga planteringarna och bersåerna i en vindlande bana. För att de äldre inte ska gå vilse har man fogat in en platta med avvikande färg i terrakotta i gångens mitt. Den bildar en diskret ledlinje. I kanten mot växtligheten ligger en rektangulär betongplatta. Den utgör inte bara en stram övergång mot det gröna utan fungerar också som en linjal för klippningen av ligusterhäcken. Gångsystemet bildar fina vinklar vilket ger en extra spänning åt miljön.

”För att trädgården ska upplevas som intim, men samtidigt vara lättöverskådlig, får inte hexagonformerna för plantering och annat vara för stora,” berättar Christer Göransson, Mellanrum Landskapsarkitekter.

Han har lagt ned mycket arbete på detaljerna. Mönstret måste stämma på millimetern för att det ska fungera. De stora hexagonerna varierar från sju meter (från spets till spets) ned till fyra meter. Störst är hexagonen med plats för en sittgrupp.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2022 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK