Stäng

Lund

Skolgård vid Lovisaskolan. Adress Sofiavägen 7, Lund. Byggnadsår 2003. Landskapsarkitekt Svenska Landskap AB genom Gunilla Gombrii och Ann-Sofi Högborg. Beställare Lundafastigheter.

Med kvadratiska grå betongplattor och gult marktegel har flera olika mönster skapats, alltifrån sådana där markbetongen dominerar till sådana där markteglet dominerar. Vissa har en visuellt funktionell mening, andra är enbart dekorativa.Skolgården är tydligt organiserad i fält för olika aktiviteter.Ett huvudstråk markerat av tvärgående ränder.

 

MARKISENS MÖNSTER VISAR VÄGEN

M arkens mönster visar var man ska gå. Lovisaskolans barn har gula marktegel och grå betongplattor under fötterna. Ju mer tegel, desto närmare är man skolgårdens hjärta. Mönstret öppnar sig i roliga ränder och  sluter sig i stora fält. Ränderna fortsätter i gångstråk och vid entréer. De tätnar nära huvudentrén.

Skolan ritades av arkitekt Ingeborg Hammarskjöld-Reiz och byggdes ut i etapper från slutet av 1950-talet. I början av 2000-talet var det dags att bygga till igen. Då fick Svenska Landskap i uppdrag att ge den lilla skolgården nytt innehåll. Beställarens önskemål om en så låg kostnad som möjligt, ökade kravet på  omsorgsfull bearbetning av markens formgivning. Marken fick en beläggning av betongsten och marktegel, material som åldras med värdighet och som knyter an till 1950-talsarkitekturen och byggnadernas färgsättning. Olika mönsterkombinationer fick bidra till att underlätta orienteringen för barn och vuxna. Detta återspeglas i det nya huvudstråket som löper tvärs genom skolgården.

Landskapsarkitekterna följde personalens önskemål för att göra skolgården omväxlande, trivsam och spännande. Barnen behövde både lugna och aktiva ytor att vistas på. Behovet av en god struktur var särskilt viktig för barn med så kallat bokstavshandikapp, de fick en egen del av skolgården. Rena och lättfattliga miljöer ökar harmonin och inlärningsförmågan. Odlingsbäddar, buskar och träd ger skolgården variation och trivsel. Bänkar och samlingsplatser kompletterade miljön.

Skolans entré fick en större och bredare trappa där barnen kan samlas för lekar och skolavslutningar. Där framträder kombinationen av marktegel och betongplattor som extra raffinerad.

Skolgården rymmer nu områden för såväl fartfylld lek som lugna vrår för stillsam lek och kontemplation. Skolgården är omgiven av grönska – en viktig faktor för barnens engagemang och känsla för naturen.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2022 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK