Stäng

Nybohov

Bostadsgårdar i Nybohov, Liljeholmen. Adress Nybohovsbacken, Stockholm. Byggnadsår 1960–1965. Upprustning av miljö 2005–2006. Landskapsarkitekt för upprustningen Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB genom Brita Holmberg. Beställare Svenska Bostäder. Markentreprenör JE Mark.

Granit möter pepitamönster. Trafiken separeras vid infarterna genom att körbanan och gångvägen avdelats med en barriär av granit. Graniten är en fin kontrast mot den mönstrade ytan av betongplattor. Ett starkt grafiskt mönster kräver omsorgsfull höjdsättning.

 

EN VÄV I PEPITA

Uppdraget var att förnya gator, torg och park i bostadsområdet Nybohov. Nybohov, beläget på ett kraftigt bergmassiv vid Liljeholmen i Stockholm, består av punkthus och långa lamellhus från 1960-talet. Inom området finns ett torg, som före upprustningen var ödsligt och stort. Parken intill var sliten och dessutom bullerstörd genom sitt öppna läge mot Essingeleden. Bostadsområdet var i behov av ett rejält lyft.

Svenska Bostäder, som förvaltar större delen av bostadsområdet, har rustat upp bostadshusen och den yttre miljön med infartsgator och gårdar. Andersson Jönsson Landskapsarkitekter fick uppdraget att göra en förnyelse av gårdsmiljön som stämde med tiden för bostadshusens uppförande. De valde att fokusera på 1960-talets grafiska mönster, ofta i svartvitt.

Bostädernas infartsgator och entréytor utformades med hjälp av betongplattor och fick personliga mönster i form av ränder, rutor, kryss och blommor. Ett av dem utformades som en pepitarutig eller hundtandsmönstrad väv med plattor i grått och vitt.

De tre bostadsgårdarna har var sitt mönster: pepitamönster, blommönster och ränder. Det storskaliga pepitamönstret kanske upplevs bäst uppifrån husens fönster. Randmönstret stämmer väl med husens och platsens skala också från fotgängarens perspektiv.

 

Uppifrån husens övre våningsplan framträder mönstren tydligt. Infartsgatorna var tidigare belagda med asfalt. Idag upplevs dessa mer som platser än gator, och bilisterna kör på de boendes villkor.

”Med de grafiska mönstren ville vi ge infartsgatorna en tydlig karaktär” säger landskapsarkitekt Brita Holmberg hos Andersson Jönsson Landskapsarkitekter. Den mönsterlagda markbetongen har inte bara gett området ett nytt ansikte utan även visat sin kapacitet som underlag även för tunga transporter. De stora mönstrade ytorna hålls på plats av kantsten längs alla sidor. Det enda som i efterhand bekymrar landskapsarkitekterna är att byggentreprenören skurit plattorna väl mycket närmast de nya trädplanteringarna vid infartsgatorna. Plattorna är smala som flisor och kan lätt skadas vid snöskottning och ogräsrensning. Ett metallband närmast kanten på planteringsgroparna skulle ge ett bra stöd.

Materialkostnaden för plattorna var rimlig, och tack vare detta kunde projektet genomföras precis som det planerats. Utöver de mönsterlagda markytorna har de gröna delarna av gården rustats med nya planteringar och träd som tall och ek, pergolor och en ny lekplats.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2022 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK