Stäng

Rinkeby

Norra Stadsparken, Rinkeby. Adress Degerbygränd (vändplatsen), Spånga. Byggnadsår 2004–2005. Landskapsarkitekt Landskapslaget AB genom Ingbritt Liljekvist, Bo Larses och Fredrik Toller. Beställare Stockholms stad. Markentreprenör TME Total Markentreprenad AB. Konstnär/formgivare av möbler, vattenpump Arne Nilsson, AN Design.

En jämn och lugn höjdsättning ger tillsammans med smala fogar och plattor utan fasade kanter en taktilt slät och visuellt hel yta. Beläggningsfältet är väl anpassat till omgivande gränser. Stenarna upplevs stå uppe på ytan. Kalkstenshällarna i mönsterläggningen är ett fint exempel på kontraster mellan det strikta, formade mönstret och den grova, naturliga hällen.

 

MORISKT VARDAGSRUM

Parken som fick ett moriskt vardagsrum ligger i Rinkeby. Den mönstrade marken ser ut som mattan i en stor sal. Eller som golvet i ett palats i Alhambra, morernas mästerverk i Spanien. Nu ligger det i Rinkeby och lyser. Det är särskilt vackert efter regn. Då lyfter de mörka stjärnorna i mönstret. När solen skiner ser man zick-zack-formerna som löper tvärs över ytan.

Det moriska mönstret är uppbyggt av en rombformad betongplatta i två grå nyanser. Plattan har en slät yta och inga fasade kanter. Golvet i parken skulle nämligen vara helt jämnt. Det fick inte finnas den minsta skarv att snubbla på. Det hade uppdragsgivaren bestämt. Att det skulle vara ett moriskt mönster, kan uppdragsgivaren tacka Ingbritt Liljekvist, vid Landskapslaget AB, för.

Inspirationen kom från det lokala handikappsrådet. Rådet förordade nämligen asfalt som lättframkomlig yta i parken. Enbart tanken gjorde Ingbritt Liljekvist förtvivlad. ”Jag ville att det skulle bli en fin plats!”

Det var då hon plockade fram ett gammalt mönster som hon filat på i många år. Hon hade länge varit fascinerad av den moriska kulturen och dess mångfacetterade formspråk i moskéer och palats. Golven är ofta täckta av en tät mosaik av mönster som ändrar form – precis som i ett kalejdoskop – allt efter betraktarens position. Tänk om hon kunde förverkliga ett sådant ”golv” i det invandrartäta Rinkeby? 

Smågatsten, granit och pump med vattenkar är väl infogade i betongmönstret. Det visar också mattans generalitet. Mönstret fungerar som bas.

Arbetsuppgiften var att förnya en igenvuxen plats i Rinkeby stadspark. Ingbritt Liljekvist föreslog då en öppen solbelyst yta med en bågformad ”solvägg” av granit. Den öppna platsen skulle fungera som ett komplement till Rinkeby torg en bit därifrån. Eftersom torget i Rinkeby har etablerats som männens mötesplats, skulle platsen i parken ge kvinnorna i området möjlighet att träffas tillsammans med barnen.

Uppdragsgivaren – Stockholms stads markkontor – gav idén om ett moriskt golv sitt fulla stöd. Ingbritt  Liljekvist fick även gehör för sina planer hos Starka Betongindustrier. Efter ett intensivt utvecklingsarbete tog den önskade plattan form. Den blev perfekt; stark, slät, rombformad och vacker. Det visade sig dock att mönstret behövde särskild omsorg vid läggningen. Den spetsiga formen krävde millimeterprecision. Läggningen försvårades också av den halvcirkelformade ”solväggen”, där tillpassningen av mönsterplattan resulterade i många beskurna hörn. Men det lyckades väl.

Landskapsarkitekterna hade lagt mycket arbete på att få en jämn och fin höjdsättning. Ytan skulle upplevas som plan och harmonisk, trots att det krävdes en viss lutning för att anpassa höjderna till omgivande gångvägar. En ramp ersatte den planerade trappan. Behovet av tillgänglighet var tillfredsställt med råge.

En vattenpump för barn och vuxna kompletterar bilden av ett sydländskt torg i en svensk skogsbacke.

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2022 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK