Stäng

Lilla Essingen

Kvarteret Lux, Lilla Essingen. Adress Primusgatan, Stockholm. Byggnadsår 2001–2007. Landskapsarkitekt Carl Bro AB , numera Grontmij AB, genom Veronika Borg, Anders Falk, Karin Stephansson, Marie Louise  Ostling. Beställare JM AB och Stockholms stad. Markentreprenör JM AB.

Genom gott samarbete med övriga landskapsarkitekter har markmaterialen kunnat begränsas till tre typer inom stort sett hela området – golvet av markbetong, gatans smågatsten och grönytor. Detta grepp har resulterat i en lugn, sammanhållen helhet som bidrar till att lyfta fram arkitekturen och detaljerna i  byggnadernas fasader. Parktorget i Luxområdets mittaxel har fått en tydlig och egen karaktär genom de nedskurna och geometriskt formade gräsytorna. Gräsytorna omges av markbetong och tunna kanter av flammad granit.

 

EXKLUSTVT LUGN

Kvarteret Lux vilar på en yta av betongmarksten. Den är ljus och slät, med inslag av grå gatsten av granit. På platsen, där den gamla Electroluxfabriken en gång i tiden huserade, reser sig de nya lamellhusen rad på rad. Det är ett tättbebyggt område med plats för många boende. Men över ytan, som binder samman den nya bebyggelsen, vilar ett tidlöst lugn. Här möter betongen glittrande vatten och bryggor av trä.

”Det är en exklusiv miljö, som kräver en balanserad och neutral bakgrund”, säger Anders Falk hos Grontmij  landskapsarkitekter. Valet av prefabcricerad markbetong som markmaterial var nästan givet.

”Vi ville ha en neutral yta som kunde binda samman hela området på ett naturligt sätt”, förklarar Anders Falk. Ingen asfalt, bara den ljusgrå betongmarkstenen på gångytor och smågatsten på gatan genom området.

Lux-området ligger vid Essingeleden där en huvudgata slussar in besökaren till intima gränder och en strandpromenad. Som en naturlig fortsättning av grändernas sträckning tar bryggorna vid; rakt ut i Mälarens vatten. Alla hårdgjorda ytor, utom huvudgatan, är belagda med stavformad betongmarksten.

Trädgrop, kantsten och markbetong. Anslutningen mellan markbetongbeläggningen och annat material kan vara mer eller mindre besvärlig, något att beakta vid projekteringen.

 

Framför husen vilar tättklippta mattor av gräs, skilda från betongbeläggningen genom diskreta kanter av  flammad granit. Granitkanterna håller betongstenen på plats. Samma metod används även vid trädens utskurna planteringsfickor.

Strandpromenadens snörräta stråk löper nära vattnet, men skyddas av en rejäl glacis av sten. Bryggorna är tillverkade av trä och byggda i två nivåer. Den övre delen ligger i direkt anslutning till strandpromenaden, den nedre bildar ett däck. Här kan man komma närmare vattnet för att sola och bada. ”Tillgängligheten inom området har varit viktig”, säger Anders Falk. Det är inte bara bryggorna som får bilda en naturlig fortsättning på gångstråk och strandpromenad. För att öka tillgängligheten till området byggdes en hiss för gångtrafikanter. Den binder samman kvarterets plana yta med omkringliggande höjder. Nu kan de gående lätt ta sig till det nybyggda området med bryggor och promenadvägar och bekvämt vandra runt hela Lilla Essingen.

De två beställarna – Stockholm stad och JM AB – har genom gemensamma materialval också varit måna om att ge kvarteret Lux en stark helhetskänsla. ”Det blev precis som vi tänkt oss,” säger Anders Falk. ”Vi jobbade med en grundidé som vi också fick genomföra. Det resulterade i ett vackert och enhetligt golv där stadens och fastigheternas ytor smälter samman till en helhet.” 

Det utskjutande inglasade uterummet har visuellt förts ned på marken genom detaljering av beläggningsmönstret

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2022 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK