Stäng

Riksby

Båtsmanstorpets lekplats. Adress Riksbyvägen/Galonvägen, Bromma. Byggnadsår 2004. Landskapsarkitekt Carl Bro AB , numera Grontmij AB, genom Anders Kling och Alf Orvesten. Beställare Gatu- och Fastighetskontoret i Stockholm. Markentreprenör John Mattsson AB.

Betongplattorna inom området är lagda i asfalt. Det ger stabilitet åt plattorna och skapar kontrast till gångstråken. De taktila plattorna anger rörelseriktning. Där stråken korsas markeras detta med en slät vit platta, för att visa att det ena stråket är lika ”viktigt” som det andra.

 

BETONG SOM LEDSTJÄRNA

Båtsmanstorpet är en stimulerande lekplats för alla – med särskild satsning på synskadade och rörelsehindrade barn. Tydlighet har varit ledstjärna i utformningen där enkla och mönstrade prefabricerade markbetongplattor visar vägen. Tanken är att barnen via underlaget ska lära sig hur platsen fungerar.

Inspirationen hämtade landskapsarkitekterna från den roliga plaskdammen med de många hörnen som redan fanns på platsen. Dammen, som ritades av Erik Glemme under 1940-talet, markerade lekplatsens status som en originell och upplevelserik miljö för barnen. Men lekplatsen hade åldrats och det fanns stort behov av förnyelse och utveckling.

Lekplatsen är indelad i sju olika områden med bollplaner, gungor och mycket annat. Mellan de olika delarna finns det ledstråk med betongplattor med relief. Det är vågformade plattor som visar gångstråkens färdriktning. Stråkens korsningar markeras genom en särskild platta – en slät så kallad valpunktsplatta. När barnen trampar på den släta ytan vet de att de kan vända åt tre olika håll. Genom knotterplattor får barnen signal om att de går ut från lekplatsen.  

"Tanken är att barnen ska lära känna platsen genom underlaget", säger Anders Kling, vid Carl Bro. Lekplatsen saknar staket. Den är öppen och flexibel och passar alla barn.

En ”springlina” med handtag, som ger de synskadade barnen möjlighet att springa fritt, har också blivit ett populärt lekredskap för andra barn. De hänger i handtagen och åker linbana genom lekparken. Gungorna har försetts med bjällror så att de synskadade barnen kan höra om någon gungar. En orienteringstavla i relief visar hur lekplatsen fungerar för de synskadade samtidigt som den är bra för alla som vill veta mer om platsens möjligheter. På natten tänds ledljus längs lekplatsen och roliga lekskulpturer glöder som eldkol.

Lekplatsen är en succé.

Ett långt och väl genomarbetat programskede tillsammans med en synskadad konsult samt vuxna och barn i området bidrog till en lyckad lösning. Åk dit och lek!

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2022 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK