Stäng

Frölunda

Bostadsgårdar vid Frölunda Torg. Adress Marconigatan/Näverlursgatan, Västra Frölunda. Byggnadsår 2000-2001 (Marconigatan) & 2001-2002 (Näverlursgatan). Landskapsarkitekt Landskapsgruppen AB genom Ulf Rehnström, Petra Ekström och Nils Ekström (Marconigatan) samt Ulf Rehnström och Lina Lindqvist (Näverlursgatan). Beställare Bostads AB Poseidon. Markentreprenör NCC.

Beläggningen består av ett täcke av marksten med figurer i form av platsgjutna ovaler samt mattor av betongplattor vid entréerna. Markstensbeläggningen är anpassad till de ovala formerna.

 

ÖVERRASKANDE ÄGG

Man tittar ut genom ett fönster och ser en rad ovaler på marken nedanför. De ser ut som stora ägg. Sedan ser man ovaler överallt; buskar, träd, grus och gräs står i ett landskap av böljande ovaler. Ellipsformade planteringar bildar ett mönster som flätar samman 12-våningshusen mellan gårdarna. Gårdarna är små.  Husen stiger brant mot himlen.

Äggen på marken är gjorda av platsgjuten betong. De har en kvastad yta, som känns lite skrovlig när man tar på den. Kring äggen kittas mönstret samman av prefabricerad betongmarksten i ljusgrå och antracitfärgade kulörer. Markstenbeläggningen leder besökaren till portar och bänkar. Man vandrar bekvämt på en plan och lättframkomlig yta. Här rullar barnvagnar och rollatorer utan hinder. Äggen är dessutom roliga att titta på. De har en dekorativ prick i mitten – det är locken till en rad brunnar som fyndigt placerats in i mönstret.

Gårdarna är smala och används mest som passager till och från husen. Här går man! Blir man trött väntar en bänk lite här och var mellan ovalerna. Bänkarna, som står nära husens entréer, kan också upplevas som en vänlig gest: ”Välkommen hem, kära du!” Gårdarna bjuder generöst in till besök. Men de är också privata hemvister, avgränsade av plank och smidesräcken mot intilliggande kvarter.

Mörk kvadratisk marksten i rader i halvstensförband, med längsgående fogar som understryker rörelserikningen. Ytan avslutas mot planteringen med granitkantstöd. Alla gårdarna har olika karaktär. Ritningar över markbeläggning på gården som ses på sid 18–19 respektive dammen till höger.

Landskapsarkitekternas uppgift var att skapa något nytt på sex gårdar, där varje gård fått sitt eget mönster i form av kvadrater, hexagoner, bågar och andra varianter.

Området, som byggdes under sent 1960-tal, ligger nära Frölunda torg som har ett stort köpcentrum, sjukhus och kulturhus. Torget är också en viktig knutpunkt för bussar och spårvagnar. Här rör sig många människor. Det finns plats för minst 1 500 boende i de sex höghusen.

Landskapsgruppen satsade på tydliga geometriska former. Med betong formade de ett nytt  landskap för dem som tröttnat på det gamla. Om det blev som de ville? Ja, egentligen hade landskapsarkitekterna tänkt sig smågatsten mellan äggen. Och så hade de helst velat fylla resten av området med rhododendronbuskar. Men det blev för dyrt. Gatstenen ersattes av markbetong. De städsegröna rhododendronbuskarna fick lite andra växter som sällskap. Bladfällande buskar och träd skapar omväxling.

Landskapsgruppen är nöjd med resultatet. Betongstenen är vacker där den ligger. Och så är den bättre att gå på än den knaggliga gatstenen. Efter sex år håller gårdarna fortfarande stilen.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2022 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK