Stäng

Frihamnen

Entré och innergård för OMX, frihamnen. Adress Tullvaktsgården 11, Stockholm. Byggnadsår 2002–2004. Landskapsarkitekt Nivå landskapsarkitektur genom Göran Lindberg (ansvarig) och Jake Ford. Beställare Wihlborgs Fastigheter och OMX. Markenreprenör Mac Freeze AB.

Markbetongbeläggningen avgränsas mot asfaltytorna med en låg stålkant. Detta ger intryck av att byggnaden vilar på en plattform som, trots den mycket lilla upphöjningen över omgivande mark, visuellt betonar markens tillhörighet till byggnaden. Liksom i övergången mellan asfalt och betongplattor skiljs betongplattor och planterade ytor åt med ett kantstöd av stål. Entréplats med betongplattor i rader i halvstensförband. De genomgående fogarna förstärker visuellt rörelserikningen mot entrén.

 

VÄLKOMNANDE ELEGANS

Framför OMX’ eleganta och ombyggda huvudkontori Värtahamnen ligger inte en röd matta men väl en sober markbeläggning i grå och svart betong. Det är en välkomnande gest mot besökaren och samtidigt en markering av platsens dignitet. Här väntar börsföretaget OMX – en arbetsplats för 1200 personer.

Huvudbyggnaden, som ursprungligen ritades av Uno Åhrén för Ford Motor Company 1932, har genomgått en total förvandling. Men den kulturklassade utsidan är intakt. För ombyggnaden svarar arkitektkontoret Sandellsandberg. Marken kring fabriken har gestaltats av Nivå landskapsarkitektur, som fick uppgiften att koppla samman omgivningens ruffa hamnmiljö och lummiga grönska med den mondäna fabriksanläggningen  I uppgiften ingick också att lösa funktionerna för bil- och cykelparkering, angöring och inlastning.

Mötet mellan 1930-talsfasadens mosaik av markisskuggade fabriksfönster och 2000-talets parkeringsanläggning ställde stora krav på de angränsande markytornas beläggning, form och färg. ”Vi inspirerades av fabrikens ursprungliga betonggolv som fick återspeglas i de yttre gångstråken och entréerna,”  berättar Göran Lindberg, Nivå landskapsarkitektur. Närmast huset löper en ljusgång av betongplattor som också återkommer i den breda mattan av svart och grå markbetong vid husets huvudentré.

Betongplattorna på innergården ligger något högre än det omgivande lagret av skifferkross, så att de rår över det. Detta, tillsammans med kontrasten mellan det mörka och det vita, får plattorna att framträda visuellt. Upphöjningen minskar också risken att stenar sprider sig över plattorna.Mötet mellan grovt skifferkross och slät betongplatta på innegården är en fin och raffinerad detalj. Betongplattan har en speciell ytstruktur. Bänkarna, som formgavs speciellt för OMX, har ett enkelt och lite ruffigt uttryck för att passa in i hamnmiljön. Betongstöden under bänkarna är framtagna för att färg- och materialmässigt matcha markbetongen.

 

Plattorna är stora och tunna, och har gjutits på ett hantverksmässigt sätt. Eftersom de inte är alldeles plana har de inte heller varit helt lätta att lägga. Närmast huset har man också satsat på en uppvärmd gångyta med samma betongplatta, vilket gav en obalans i mötet mellan den varma och kalla stenen. Den varma stenen lyfte några millimeter i kanten mot den kalla. Under ”entrémattan” ligger en stabiliserande asfaltyta, som minskar risker för ojämnheter.

Mellan parkeringsytans asfalt och gångstråkets betongplattor finns ett kantstöd av stål. Den stora parkeringsytan har fått en lättsam dekor av gröna öar fyllda med tall och gräs  Gångstråken närmast husen kantas av körsbärsträd.

I byggnadens inre öppnar sig en atriumgård med likadana betongplattor på en bädd av svart skifferkross. Intill de stora glasade ytorna lyfter vajrar med klätterväxter som pipranka och olika sorters klematis. ”Vi är mycket nöjda med resultatet,” säger Göran Lindberg och hyllar såväl beställare som medverkande arkitekter för ett intressant och lärorikt uppdrag. ”Det var ett krävande men mycket roligt projekt!”

 

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2022 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK