Stäng

Fredriksberg

Förenade Bil, Malmö. Adress Djurhagegatan 15 (Fredriksberg), Malmö. Byggnadsår 2006. Landskapsarkitekt
Sydväst arkitektur och landskap genom Niklas Bosrup. Beställare Förenade bil, BMW, Malmö. Markentreprenör MVB.

Den rektangulära markstenen som ligger i tre rader med längsgående fog pressas in i den böljande geometrin genom att fogbredden mellan de enskilda stenarna i skiften anpassas. Där radien är som minst gäller det att se upp så att fogen fortfarande fungerar tekniskt. Den böljande och originella utställningsytan med gräsarmeringssten. Kantstödsblocket med mjukt rundad kant mot asfaltsytan har ett hörnblock som ger ett "helt" hörn, vilket är både visuellt och tekniskt fördelaktigt.

 

VÅGAT FÖR BILAR

Den nya bilhallen för Förenade bil i Malmö, ligger som på en scen – med fräckt formade fasader och bilmodellerna ”on display” på en böljande våg av armerat gräs.

Anläggningen syns från två motorvägar – yttre Ringvägen och vägen mellan Sturup och Malmö. Arkitektur är en viktig del av företagets marknadsföring. ”Läget, arkitekturen och utställningsytan var tre viktiga faktorer för vårt nya huvudkontor,” berättar Joakim Söderström, VD för Förenade Bil.

Joakim Söderström inventerade många av branschens anläggningar i Europa innan han bestämde sig för hur byggnaden skulle se ut. Han ritade ett eget förslag innan han tog kontakt med arkitektföretaget Metro Arkitekter AB. Att den nya byggnaden skulle vara synlig i terrängen och därtill väcka uppmärksamhet var en förutsättning. Den skulle också vara öppen, ljus och flexibel samt välkomnande och tydlig för kunderna. ”Bilhallen blev en fullträff ”, konstaterar Joakim Söderström.

Husets arkitekt var också mån om att man skulle satsa på en landskapsarkitekt för att få en estetisk och funktionell utställningsyta utomhus. Uppdraget gick till Sydväst arkitektur och landskap i Malmö. Bilarnas utställningsplatå har också diskret knutits samman med den omgivande naturen. Bortom den slingrande ytan av gräs och prefabricerade betongplattor, tar vildväxande gräs och inplanterade videbuskar vid. Regnvattnet leds från hårdgjorda ytor och armerat gräs ned till de gräsbevuxna dikena runt anläggningen, där det fördröjs och så småningom försvinner ut till Malmös dagvattensystem.

”Bilar relateras ofta till natur och det har alltid fascinerat mig”, berättar Niklas Bosrup vid Sydväst arkitektur och landskap. ”Därför försökte vi också skapa en lekfull och naturliknande utställningsyta som en motvikt till  de omgivande, hårdgjorda körbanorna och parkeringsplatserna kring huvudbyggnaden.”

Landskapsarkitekterna gjorde också en noggrann differentiering av ytorna kring kontorsbyggnaden. Det fick inte bara bli asfalt, även om detta hade varit den enklaste lösningen. Närmast byggnaden ritade man ett entrétorg med en välkomnande kundparkering på en yta av markbetongsten i fiskbensmönster, modell vågformad låssten, avsedd för tung trafik. Strama band av munksten löper genom vågorna med fem meters mellanrum. Tätare linjer av munksten används också som markering för parkering. Kring den glasade fasaden löper en bred ram av ljusgrå, svensktillverkade betongplattor i standardformatet 420 x 420 mm med en 300 mm bred kantsten med rundad kant. 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2022 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK