Stäng

Ribersborg

Ribersborgs handikappbad. Adress Ribersborgsstigen, Malmö. Byggnadsår 2003 (ny- och ombyggnad). Landskapsarkitekt Svenska Landskap AB genom Gunilla Gombrii och Ann-Sofi Högborg. Beställare Malmö stad, Fritidsförvaltningen. Markentreprenör Miljöbyggarna.

Anläggningen i samspel med naturen: sand, sten och markbetong i olika ljusgrå nyanser. Mjukt vågformade och raka gångar genom gräset är lagda med en smalt rektangulär marksten i rader med halvstensförband och längsgående fogar. Detta leder blicken längs gångarna och lyfter fram formen.

 

BÖLJANDE BETONG

Ribersborg är Malmös Copacabana. En älskad badplats med lekande barn och glammande tonåringar. En värld av vita sandstränder, långa bryggor och öppna gräsmarker. Det doftar tång och kaffe. Hit vandrar morgonpigga i badrock. Kvällssolen sjunker ned i Köpenhamn. Som i en oas ligger handikappbadet och gonar sig bland lågväxande träd och buskar. Havet väntar.

Det var också havet och havets vågor som inspirerade arkitekterna i Svenska Landskap till formgivningen av en badplats för människor med olika funktionshinder. Det blev en mjuk och behaglig anläggning där skönhet och funktion fångat platsens ande. Det gamla handikappbadet från 1970-talet – svårtillgängligt och nedslitet – har genomgått en metamorfos. Byggnaderna på platsen har rustats upp med reception, personalutrymmen, kiosk och nya sittplatser för solbad och servering utomhus. Ett böljande, fristående ribbat tak silar vinden och skyddar mot solen.

Ytorna runt huset har ett vinkelmönster av en brett rektangulär marksten. Mötet mellan de två  beläggningarna, som visuellt markerar gränsen mellan "hus" och "strand". Taktila betongplattor är infogade i vinkelmönstret, vilket har inneburit många sågningar och anpassningar, och ett noggrant läggningsarbete.

 

Gräsmattan mellan sandstranden och handikappbadets byggnad modulerades om för solbad. Vågformade gångstråk av betongmarksten bildar ett dekorativt mönster samtidigt som de gör gräsytorna mer tillgängliga. Det är hårdgjorda ytor som gör det lätt för den som exempelvis använder rullstol eller rollator för att förflytta sig. För att hålla den flyktiga sanden på plats byggdes en låg, vågformad mur av grå kalksten. Den fungerar också bra som skydd mot vinden och ger intimitet åt den som ligger och solar. Genom den böljande formen skapas även olika vinklar och vrår. Samma omsorg har ägnats åt badets omgivning där skyddande dungar av träd och buskar ramar in området på ett diskret sätt. De större gräsytorna jämnades ut för att bli mer lättillgängliga.

Med hanteringen av mark och vegetation har landskapsarkitekterna också markerat badets plats i terrängen. För den som närmar sig badplatsen från parkeringsplatsen bortom gräsfälten, avtecknar sig den gröna dungen tydligt mot horisonten. En asfalterad väg över fälten leder också raka spåret dit. Inom badplatsen ryms även en grillplats och en plan för bollspel.

Taktila stråk med vågformade plattor av markbetong visar vägen för synskadade. Plattorna knyter också an till det böljande formspråket som löper genom badplatsens gångar, murar och tak. Gångstråkens ljusgrå stenar av betong återspeglar ljuset från himlen och ringlar som glada ormar i det gröna. Havet vilar som ett mörkblått band ovanför kalkstensmuren.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2022 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK