Stäng

Tjällyftning

 

Appendix F:

Om det finns risk för tjällyftning och detta anses påverka ytans funktion bör den slutliga  överbyggnadstjockleken överstiga de mått som ges i tabellen nedan. Måtten i tabellen uppfyller jämnhetskraven enligt ATB VÄG, dvs. normal vägstandard, och är därför strängare än vad som normalt krävs på en industriyta. Klimatzonsindelning framgår av bilden nedan.

 

Figur 20. Indelning av Sverige i klimatzoner (efter ATB Väg).

Tabell 10. Minsta överbyggnadstjocklek vid risk för tjällyftning (mm).


Tabell 11. Tjälfarlighetsklasser enligt ATB Väg.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK