Stäng

Ekvivalent skadefaktor

 

Appendix D:

Nedbrytningen av en överbyggnad beror till stor del på vilka axellaster den utsätts för. Förhållandet mellan axellast och faktisk skadeverkan är inte linjärt och beror, förutom axellasten, även på materialtyp i terrass samt överbyggnadens tjocklek och uppbyggnad. Om ytan i hög grad trafikeras av både lastbilar och tunga truckar måste tillskottet till dimensionerande trafikbelastning från samtliga fordon beaktas genom uppskattning av ekvivalent skadefaktor L10, 30, 90 för respektive fordons axellast enligt tabellen nedan. Det bör noteras att t.ex. antalet 10 eller 30 tons axelpassager måste vara mycket stort i förhållanden till antalet 90 tons axelpassager för att ge någon märkbar inverkan på den dimensionerande trafikbelastningen. Ekvivalent skadefaktor för dimensionerande fordon är alltid 1.


Givna skadefaktorer gäller för föreslagna överbyggnadstyper (Appendix A. Obunden överbyggnad, Appendix B. Överbyggnad med bundet bärlager (AG) och Appendix C. Överbyggnad med krossad betong) och axellaster motsvarande ATB Vägs standardaxel, Cat 980C och Svetruck 42120-57. Om slutlig överbyggnadstyp eller dimensionerande axellast avviker från dessa bör aktuell skadefaktor utredas. Ekvivalent skadefaktor för typfall A och C ges i Tabell 5 och för typfall B i Tabell 6.


Tabell 5. Ekvivalent skadefaktor för typfall A och C (*).


Tabell 6. Ekvivalent skadefaktor för typfall B (*).


(*) Värdena är framtagna med hjälp av töjningsberäkning.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK