Stäng

Referenser

 

Anlägga ytor med plattor och marksten av betong – Praktisk handbook (2002). Svensk Markbetong och Svenska Kommunförbundet. ISBN 91-7289-116-5.

Anläggnings AMA 98, Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten. Svensk Byggtjänst, 1999. 

ATB VÄG (2004). Vägverket, Borlänge, Publikation 2004:111.

Beläggning med plattor och marksten av betong, projekteringsanvisningar och rekommendationer (2002). Svensk Markbetong och Svenska Kommunförbundet, Andra upplagan, ISBN 91-7289-067-3. 

Betonbelægninger – Anvendelse, udførelse og vedligeholdelse af befæstelser med belægningssten, fliser
og kantsten (2001). Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening (DBI).

Betong på mark, platsgjutna lösningar (2002). Svensk Byggtjänst AB och Cementa AB,  ISBN 91-7332-995-9.

Carlsson, H. (2001). Livslängd på markstenskonstruktioner. VTI Notat 49-2001, Väg- och trafikinstitutet, Linköping.

Carlsson, H. (2003). Livslängd på markstenskonstruktioner vid trucktrafik. VTI Notat 29-2003, Vägoch
trafikinstitutet, Linköping

Cementa och miljön (1997). Broschyr från Cementa AB, Danderyd.

Farang, A. (2002). Dimensionering av platsgjutna betongbeläggningar för kommunala ytor. KTH Rapport 67, 2002.

Jordarternas indelning och benämning (1984), SGF 81, Byggforskningsrådet, Serie T 1984:21.

Knapton, J., Melitiou, M. (1996). The Structural Design of Heavy Duty Pavements for Ports and Other Industries. 3rd Edition. British Port Association. London, UK.

Lekarp, F. Simonsen, E. (ej publ.) Inventering och dimensionering av markstensbeläggningar för industriytor.

Lindh, P. (2000). Soil stabilisation of fine grained till soils – the effect of lime and hydraulic binders on strength and compaction properties, Licentiate thesis, Lund University. ISBN 91-630-8364-7.

Marksten och plattor, del 3 Drift och underhåll (2005), Sveriges Kommuner och Landsting, ISBN 91-7164-002-9.

Marksten och plattor på trafikerade kommunala ytor – Tillståndsuppföljning och undersökning av markstensytor (2002), Sveriges Kommuner och Landsting, ISBN 91-7289-049-5.

RA 98 Anläggning, Råd och anvisningar till Anläggnings AMA 98. Svensk Byggtjänst, 1999.

Shackel, B. (1991). Design and construction of interlocking concrete block pavements. Elsevier,
ISBN 1-85166-566-8.

Shackel, B., Pearson, A., Holt, W. (2003). A Survey of Australian Container Port Pavements Surfaced with Concrete Segmental Paving. Proceedings, 7th International Conference on Concrete Block Paving, Sun City, South Africa, October 12–15, 2003, Paper No. 44, 10 pp.

Silfwerbrand J. (2001). Dimensionering av platsgjutna industriytor i betong. KTH, TITRA-BKN. Rapport 63, 2001, ISSN 1103-4289.

Silfwerbrand, J. (2005). Dimensionering av markstensöverbyggnader för industriytor. CBI/R-2005/1-SE,
CBI Rapport 1:2005, ISSN 0346-824.

Silfwerbrand, J.(1999) Markstensbeläggningars bärförmåga – parameterstudie, jämförelser med utländska
alternativ och förslag till dimensioneringstabeller, Teknisk rapport 1999:18, Brobyggnad, Institutionen för byggkonstruktion, KTH, Stockholm, 47 s.

Silfwerbrand, J. (2003). Design of Industrial Concrete Pavements – Summary of an International Workshop. Proceedings, 7th International Conference on Concrete Block Paving, Sun City, South Africa, October 12–15, 2003, Paper No. 19, 11 pp.

Smith, D.R. (2003). Interlocking concrete pavement for the Port of Oakland, California, Berths 55–59.
Interlocking Concrete Pavement Institute, ICPI (USA), In: Pave Africa 2003.

Tjäl- och bärighetsdimensionering samt jämnhetskrav för platt- och Markstensöverbyggnader (2002).
Tekniskt PM, Scandiaconsult.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK