Stäng

Medborgarinflytande

Eftersom gatumiljöns utformning betyder så mycket och berör så många aspekter av medborgarnas liv, börde också medverka i den process som föregår upprustningen. Utöver ett berättigat demokratiskt intresse av att ha inflytande över sin närmiljö, finns ofta en stor dold kunskap.

En upprustning av den offentliga miljön, som föregås av en process, där brukare och intressenter medverkar, väcker förväntningar och förståelse för föreslagna åtgärder. Detta är inte minst sant när det gäller så pass kontroversiella frågor som framkomlighet och säkerhet i trafiken.

Att arbeta med integrerade trafiklösningar inskränker sig inte bara till en specifik gata, utan ofta till ett mer naturligt avgränsat område, t.ex. en stadsdel. Det krävs studier och analyser av både trafik- och  stadsbyggnadsfrågor för att formulera problembilden, avgränsa områden, föreslå prioriteringar och diskutera olika typer av åtgärder.

 

 

Eftersom många berörs, måste det finnas utrymme för diskussion som på ett kreativt sätt bryter olika åsikter och lösningar mot varandra. Detta för att en väl avvägd helhetssyn skall kunna växa fram. När det gäller fysiska förändringar, kan ett gestaltningsprogram vara ett bra hjälpmedel. Ordet gestaltning står här för helhet i vid fysisk mening. Alla de krav, aspekter och hänsyn som finns, och som många gånger är motstridiga, skall till slut formas till en fungerande fysisk gestaltning.

 

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2022 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK