Stäng

Gata för människor

Integrerade trafiklösningar kan vara aktuella för stora delar av våra tätorters gatunät. Trafikseparering och trafikfria zoner är här ingen möjlig lösning, utan det gäller istället att utforma gatan på de mjuka trafikanternas villkor. Fysiska åtgärder skall leda till låga hastigheter och ett ökat samspel mellan trafikanter och därmed bättre trafiksäkerhet. Dessa åtgärder står inte i konflikt med andra krav. Tvärtom kan det rätt utformat bidra till en vacker och levande offentlig miljö – en gata för människor.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2022 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK