Stäng

Gestaltningsprogram

Gestaltningsprogrammet kompletterar utförda trafikutredningar. Det innehåller inventeringar, analyser och problemformuleringar av den berörda gatan eller området ur ett stadsbyggnadsperspektiv och ger förslag till fysiska lösningar. Programmet redovisar planer som inkluderar trafikförslaget. Här redovisas också trafiktekniska åtgärder, ytskikt, planteringar, offentlig möblering, belysning, skyltning m.m. Här finns också illustrationer på hur den framtida miljön kommer att se ut. Ambitionen är att redovisa en funktionell och estetisk helhetslösning, som kan fungera som systemhandling i det fortsatta arbetet.

Gestaltningsprogrammet växer fram som ett resultat av diskussionen med berörda intressenter och blir också ett slutdokument som beskriver ett gemensamt ställningstagande för hur området/gatan skall gestaltas. Gestaltningsprogrammet fungerar därefter som ett informationsmaterial för en bredare allmänhet, som ett styrinstrument och en kvalitetssäkring i den fortsatta projekteringen och byggandet. Dessutom som handbok och inspirationskälla vid framtida förändringar.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2022 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK