Stäng

System I och II: Partiell infiltration

Konstruktioner av typ DO(P) och DB(P) används i de fall undergrunden inte klarar att ta emot allt infiltrerande vatten. För att säkerställa att tömningstiden inte blir orimligt lång (> 48 timmar) läggs dräneringsrör in i överbyggnadens förstärkningslager. På så sätt kan kvarblivet vatten, efter fördröjning och partiell infiltration i terrassen, ledas vidare till det kommunala dagvattennätet eller intilliggande fördröjningsanläggningar. Vid normal till låg trafikbelastning används den mer ekonomiska obundna konstruktionstypen DO(P). I situationer som kräver mycket hög bärighet kan konstruktioner av typen DB(P) användas (bitumenbundet dränerande bärlager).

 

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK