Stäng

Förord

Pågående klimatförändringar skapar utmaningar för ett samhälle i utveckling. Städernas förtätning ökar ytavrinningen, minskar naturliga avrinningsområden och grönområden, samt ökar påfrestningarna på dagvattensystemet. Med traditionell byggteknik i kombination med förändring i klimatet riskerar vi dock att förvärra situationen. Traditionella konstruktioner förlorar normalt bärighet vid närvaro av vatten. Följaktligen har så täta material som möjligt använts. Detta har påverkat olika typer av växtlighet negativt och gjort det mycket svårt för dem att etablera sig.

Det svenska VINNOVA-finansierade projektet ”Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor” (www.klimatsakradstad.se) har otvetydigt visat att det är fullt möjligt att bygga överbyggnadskonstruktioner med hög bärighet, som samtidigt möjliggör en hållbar dagvattenhantering och en väl fungerande etablering av träd och växtlighet. Projektet representerade ett övergripande samarbete med över tjugo olika projektpartners från olika delar av branschen, från kommuner, konsulter, tillverkare och entreprenörer.

Denna handbok är en vidareutveckling av forskningsresultat från ovan nämnda projekt, med bidrag från internationell forskning och praxis. Handboken presenterar tekniska konstruktionslösningar i detalj, samt procedurer för beräkning av konstruktionernas bärighet under trafiklaster och deras förmåga att omhänderta, fördröja och potentiellt rena dagvatten. Handboken ger även förslag till utförande samt till hur byggda anläggningar ska underhållas. Handboken introducerar flera nya förhållningssätt och analysparametrar som normalt inte används inom anläggningsbranschen eller återfinns i gällande styrdokument. Vinnovaprojektets breda förankring indikerar dock att presenterade värden och förhållningssätt bör betraktas som en branschöverskridande överenskommelse.

Handboken har författats av Erik Simonsen (Cementa AB) och Anders Junghage (S:t Eriks AB) med stöd av projektets styrgrupp bestående av Jan Lang (Starka Betongindustrier), Kjell Ryberg (Benders Sverige), och Jörgen Sandgren (S:t Eriks AB). Värdefulla synpunkter har erhållits från Kent Fridell (Edges/SLU), Henrik Sjöholm (Skanska Sverige), Fredrik Hellman och Shafiqur Rahman (VTI), Björn Schouenborg och Jörgen Larsson (Rise).

Svensk Markbetong är ett tekniskt samarbetsprojekt mellan Starka Betongindustrier, Benders Sverige, S:t Eriks och Cementa AB.

 

Stockholm, december 2019
Erik Simonsen, Cementa AB

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK