Stäng

Ytstruktur

Frilagda plattor med olika ballast. Floriaden 2001, Nederländerna. Platta från spanska Escofet med relief och slipad yta som gör den blank. Las Ramblas, Barcelona. Brett rektangulär platta med borstad yta i olika riktningar, lagd i rader i tredjedels förband. Fredriksbergs centrum, Köpenhamn.

YTSTRUKTUR

Ytstrukturen hos en platta eller marksten kan utgöras av den obehandlade betongytan vars släthet bestäms av betongblandningens ballast. Med stora korn i ballasten fås en grov ytstruktur. En mycket finkornig ballast ger betongen en tät och sluten struktur i ytan.

Större stenstorlek i ballasten ökar plattans eller stenens styrka och hållbarhet. Många markbetongprodukter tillverkas med två skikt – en grövre betong i ”kroppen” samt en finbetong i ett tunt lager i ytan. Även om en produkt inte är tillverkad med en grovbetongsats i botten och en finbetongsats överst, kan det bli skillnad i utseendet mellan över och undersidan. Plattor och marksten ska därför läggas med samma sida upp. Vad som är upp och ner är lätt att se om det finns avfasade eller avrundade kanter på produkten. Om så inte är fallet, kan man ofta lita på att produkterna levereras med samma sida upp på pallarna.

Ytskiktet kan också bearbetas på olika sätt. Ballasten kan friläggas, vilket innebär att cementens och ballastmaterialets finaste korn spolas bort från ytan så att de större kornen präglar ytstrukturen. Genom val av stenstorlek och stensort kan man få fram mycket olika ytstrukturer och kulörer. Friläggning till olika djup ger också olika karaktär.

Markbetongens yta kan bli väldigt jämn och blank genom att den slipas. Vid en slipning träder ballastmaterialets karaktär fram och präglar ytstruktur och färg. En slipad yta kan bli hal men med en måttlig grad av slipning kan man få en ytstruktur som verkar nästan blank utan att sätta ner friktionen alltför mycket. I princip kan en betongyta slipas så att den blir mycket blank, men då blir friktionen mycket liten.

Ytan kan också stålblästras så att de översta delarna av ytskiktet slås bort. Detta ger en lite grövre ytstruktur. behandlingen kan liknas vid en krysshamring av en naturstensyta. Stålblästring görs helst på en grovslipad yta, så att ytan blir plan och utan uppstickande vassa delar av ballastmaterialet. Liksom vid slipning används ett ballastmaterial med en kulör, struktur och fraktion som i sig tillför ytstrukturen kvalitet och styrka.

Markbetong kan också bearbetas genom att man syratvättar, sandblästrar, borstar den inte helt hårdnade betongen eller behugger den hårdnade ytan.

Genom särskilda formar med relief kan en mängd olika ytstrukturer uppnås.

Kvadratisk platta med relief i form av silhuetter av människor. EBA, Berlin.

 

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK