Stäng

Geologi-Terrassmaterial-Klimat

Dimensioneringen av överbyggnaden ur belastningssynpunkt baseras bl a på materialegenskaper för jord och bergmaterial i terrassytan och hur dessa påverkas av årstidsvariationer. Trafikverket har ett detaljerat system för klassificering av terrassmaterial som kan användas för att beräkna överbyggnadens bärighet. Trafikverkets indelning av jord- och bergmaterial baserar sig bl a på kulkvarnsvärde, kornstorleksfördelning, organisk halt och i vissa kategorier även odränerad skjuvhållfasthet.

Trafikverkets system innehåller i vissa fall även flera undergrupper. Om dimensionering av överbyggnaden görs enligt denna handbok delar du in jord- och bergmaterialet enligt huvudgrupperna i tabell 4.1. Tabell 4.1 överensstämmer med Trafikverkets huvudindelning av jord och bergmaterial, men indelning i undergrupper är inte nödvändiga för dimensionering enligt denna handbok. Byggande på terrass av materialtyp 6 och 7 rekommenderas inte. Jordarterna benämns och betecknas enligt SS EN 14 688.

 

 

Dimensioneringen av överbyggnaden ur tjällyftningssynpunkt baseras på tjällyftningsegenskaperna hos terrassens jordart. Jordarter indelas i fyra tjälfarlighetsklasser enligt tabell 4.2. I områden där dimensionering görs med hänsyn till tjällyftning, ska detta även göras för markstensöverbyggnader. Totala överbyggnadstjockleken kontrolleras med avseende på aktuell klimatzon. Sverige delas in i klimatzoner enligt figur 4.1.

 

Figur 4.1. Indelning av Sverige i klimatzoner

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2021 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK