Stäng

Kan det finnas risk att byggnader skadas om vägen är dränerande?

Områdesspecifika avväganden måste göras så att terrassen lutar bort från andra känsliga anläggningar, till exempel husgrunder. Då bör terrassen luta 1-2 % bort från berörd anläggning och terrassens lutning måste säkerställas oberoende av den färdiga ytans lutning. Ett minsta avstånd till byggnader bör övervägas. Tex har man utmed Hornsgatan i Stockholm lagt ett tätande lager två meter från husbyggnaden. Fyllnaden mot byggnaden är utförd traditionellt.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2020 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

STARKA BETONGINDUSTRIER: www.starka.se
S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK